מטרת המשחק

מקור השם שחמט מגיע מהשפה בפרסית. "שאה מט" בתרגום חופשי הוא "מארב למלך", בניגוד לטעות הנפוצה - "המלך מת". הניצחון במשחק מושג, כאשר אחד המלכים מאוים, במצב שבו הוא אינו יכול לעצור את האיום נגדו או להימלט ממנו. כל שחקן מגייס את צבאו כדי להשיג את כניעת היריב. לא כל המשחקים מסתיימים במט, ישנם משחקים המסתיימים בכניעת היריב תרם נוצר מצב של מט. ישנם גם משחקים המסתיימים בתיקו, בהסכמה הדדית של שני השחקנים או במצב של פט. כאן נלמד על המצבים השונים בהכרעת המשחק.

הייה מבקר נוקשה של הניצחונות שלך. - ווסילוס קוטרוניאס

שח

המלך אינו יכול לעמוד תחת איום של כלי יריב. אם במקרה אחד השחקנים לא שם לב והשאיר את מלכו במצב מאוים, על פי כללי המשחק עליו להחליף את מסעו הקודם ולבצע מסע תקין המסיר את האיום מהמלך. שח הוא בעצם מצב בו המלך נמצא במשבצת אשר בשליטתו של כלי יריב.

הדרכים ליציאה מאיום של שח:

  • להזיז את המלך מהמשבצת המאוימת למשבצת פנויה מאיום
  • להכות את הכלי המתקיף
  • לחסום את הדרך שבה כלי היריב מאיים ע"י כלי מצבאו של המלך המאוים
סימון נוטציה: +

הזיזו את המלך לתירגול מהלכיו החוקיים:

מט

מט הוא מצב כאשר יש על המלך שח, אבל אין לו אפשרות להתגונן נגד השח:

  • המלך לא מסוגל לזוז למשבצת פנויה מאיום
  • לא ניתן להכות את הכלי המאיים
  • לא ניתן לחסום את איום השח עם כלי אחר מצבאו של המלך המאוים

במצב זה השחקן שנתן את השח השיג את מטרת המשחק – הצליח לקחת בשבי את מלך היריב. ובכך המשחק הגיע להכרעה. שח-מט!

סימון נוטציה: #

הזיזו את המלך לתירגול מהלכיו החוקיים:

פט - Stalemate

פט היא עמדה בשחמט שבה השחקן שתורו לשחק אינו יכול לבצע אף מסע חוקי אך אינו נמצא תחת איום שח. במקרה כזה נקבעת תוצאת תיקו. הפט הוא סיכויו האחרון של שחקן הנמצא בחסרון למלט את עצמו מהפסד, ובכך הוא משמש איום על השחקן העומד לנצח. לפט חשיבות רבה בסיומים שכן גם אם אתה נמצא ביתרון משמעותי – מהלך פזיז יכול לקחת ממך את הניצחון ולהוביל לתיקו בלבד.

סימון נוטציה: ½-½

הזיזו את המלך לתירגול מהלכיו החוקיים: